OBCHODNÍ  PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ. Objednávkou focení klient stvrzuje přečtení a přijetí těchto podmínek, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

MONIKA CHAŇO

Email: chanomo@seznam.cz

Tel: 737 567 910

IČ: 07275463

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH.

 

 

 

 

Objednání focení

 • objednávky přijimám přes sociální sítě (facebook, instagram, apod.), webové stránky (kontaktní či objednávací formulář), emailem nebo telefonem
  (na něm jsem ale nejméně k zastižení)
 • focení je třeba objednávat dostatečně dopředu – svatební focení zhruba rok/půl roku předem, běžná focení alespoň měsíc předem
 • pokud fotograf dojíždí za klientem, klient hradí náklady na dopravu, které činí 4kč/km

 

Storno focení

 • běžné focení – nemůže-li z jakékoli důvodu klient absolvovat focení v domluveném termínu, je povinnen tuto skutečnost oznámit fotgrafovi alespoň 3 dny předem
 • svatbební focení – pokud dojde ze strany klienta ke zrušení svatebního focení minimálně 3 měsíce před stanoveným termínem, má klient nárok na vrácení uhrazené zálohy, při zrušení v kratší lhůtě před termínem focení má klient nárok na vrácení zálohy pouze v případě zrušení ze strany fotografa

 

Osobní údaje a jeijch ochrana

 • Monika Chaňo (Chaňovic fotí) získává v okamžiku objednání focení osobní údaje klienta (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, věk a v případě svatebního focení adresu pro doručení fotek)
 • ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/67
 • získané osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem
 • tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku

Délka focení 

 • u každého z nabízených balíčků je uvedena doba focení
 • dojde-li klient pozdě, není to důvodem k prodloužení délky focení
 • pokud se klient opozdí o více než 30 min bez předchozí omluvy či ozvání se, fotograf si vyhrazuje právo domluvené focení zrušit

 

Místo focení

 • místo pro focení je určeno po dohodě s fotografem
 • pokud chce klient fotit jinde, než v exteriéru či u sebe doma (např. kavárna, apod.), je povinnen si toto místo focení zajistit a domluvit
 • překazí-li focení nepřízeň počasí (déšť, atp.), focení se po vzájemné dohodě odsouvá na nejbližší volný termín

 

Platba za focení

 • částka za objednané fotoslužby je splatná hotově ihned po focení (částku mějte prosím nachystanou přesně)
 • u stálých klientů je po domluvě s fotografem možné provést platbu za focení převodem na účet fotografa
 • zálohu za objednané svatební focení je třeba uhradit do týdne od zarezervování termínu focení, a to převodem na účet fotografa (doplatek pak probíhá hotově po ukončení focení)
 • pokud si klient vybere fotografie navíc (nad rámec počtu stanoveného u objednaného balíčku), doplatek provede převodem dané částky na účet fotografa

 

Vybrání fotografií

BĚŽNÁ FOCENÍ (OSOBNÍ, RANDE, RODINY, ZVÍŘATA APOD.)

 • klient obdeží po focení ještě týž den neupravené náhledové fotografie, ze kterých si vybere símky k následné úpravě
 • náhledové fotografie představují nejpovedenější záběry z focení, výběr provádí pouze fotograf
 • počet náhledových snímků není pevně stanoven, ale vždy dostatečně umožňuje výběr finálních fotek vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr fotek k úpravě)
 • klient do týdne od obržení náhledů zašle výběr fotografovi, pokud zašle výběr po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání výsledých fotografií
 • po zaslání výběru fotografovi je galerie s náhledy smazána
 • počet fotografií k výběru je uveden u každého balíčku, fotografie navíc – 100kč/fotografie

 

FOCENÍ SVATBY

 • vzhledem k vysokému počtu fotografií vybírá fotografie k úpravě ze svatebního focení výhradně fotograf
 • počet výsledných fotografií ze svatebního focení je uveden u jednotlivých variant svatebního balíčku (Den „S“)

 

Dodání výsledných fotografií

 • upravené fotografie obsahují logo fotografa (chce-li klient fotografie bez loga, pro tisk, napíše fotografovi, které fotky chce tisknout a ten je klientovi zašle bez loga)
 • fotografie z běžných focení zašle fotograf klientovi do 1 týdne od obdržení výběru k úpravě prostřednictvím portálu Úschovna.cz
 • fotografie z focení svatby zašle fotograf do 14 dnů od focení na adresu klienta prostřednictvím České pošty
 • neupravené fotografie není možné poskytnout

 

Reklamace

 • klient má právo reklamovat výsledné fotografie pouze v případě, že jejich technická kvalita není v pořádku a fotografie neodpovídají standardu fotografa
  (technicky kvalitními fotografiemi se rozumí ostré fotografie bez deformací, defektů a jiných vad)
 • v takovém případě má fotograf povinnost reklamaci vyhovět a poskytnout kompenzaci, a to buď v podobě vrácení peněz, nebo přefocením zdarma
 • pokud se klientovi fotografie nelíbí, ať už z důvodů, že se na fotografiích nelíbí sám sobě či se mu nelíbí fotografie jako taková, není to důvod k reklamaci a fotograf nemá žádnou povinnost vracet klientovi peníze nebo poskytovat přefocení (fotografie je druh umění a vnímání je proto velmi subjektivní, nelze přesně určit, co je hezké a co ne, proto nelze z těchto důvodů reklamaci vyhovět)
 • reklamace tištěných fotografií (v případě svatebního focení) je možná pouze na základě viditelné tiskové vady (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady)

Autorská práva

 •  veškeré fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa – fotograf má tak právo využívat fotografie pro svoji osobní prezentaci
 • fotografie nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora
 • fotografované osoby mohou používat fotografie pro svoji nekomerční osobní prezentaci
error: Content is protected !!