VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. FOTOGRAF

Mgr. Monika Chaňo
Sídlo: Moravanské lány 356/85, Brno-Přízřenice, 619 00 Tel: 737 567 910
Email: chanovicfoti@gmail.com

2. OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Klient si focení objedná přes kontaktní formulář na webových stránkách fotografa, případně kontaktováním fotografa přes sociální síť či email. Po kontaktování fotografa proběhne úvodní konzultace ohledně klientových představ o focení, výsledných snímcích atd. a následně případná domluva ohledně termínu focení a dalších podrobnostech.

3. FOTOGRAFICKÁ SMLOUVA

Po zarezervování termínu focení klient podepisuje fotografickou smlouvu. Klient do fotografické smlouvy uvádí osobní údaje — jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/67 a jsou poskytnuty pouze za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné spolupráce mezi fotografem a klientem. Klient je povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a aktuální, přičemž prodávající není povinen správnost, pravdivost ani aktuálnost údajů jakkoli kontrolovat či ověřovat.

4. REZERVAČNÍ POPLATEK

V případě svatebního focení klient hradí rezervační poplatek ve výši 10 tis, a to do pěti dnů od objednání focení. Rezervační poplatek je nevratný, pouze v případě zrušení focení ze strany fotografa je vrácen v plné výši. Rezervační poplatek je odečítán z celkové ceny za focení.

5. PLATBA A DODACÍ LHŮTA

BĚŽNÉ FOCENÍ: Po focení fotograf zasílá fakturu k úhradě objednaných služeb. Výsledné upravené neretušované fotografie jsou klientovi zaslány prostřednictvím portálu Úschovna do tří týdnu od uhrazení focení.

SVATEBNÍ FOCENÍ: Dva týdny před svatebním dnem fotograf zasílá fakturu (se splatností do dne před svatbou) k úhradě zbylé částky (cena po odečtení rezervačního poplatku + doprava). Výsledná práce – fotokniha, flash disk s celým svatebním reportem (upravené neretušované fotografie) a výběr 100 ks tištěných fotografií fotograf dodává do šesti týdnů od svatebního dne prostřednictvím kurýrní služby Zásilkovna na adresu uvedenou klientem ve svatebním dotazníku.

Fotograf si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání ze zdravotních či jiných (krádež fototechniky, rozbití pc apod.) důvodů. V takové situaci vždy klienta o dané situaci informuje.

6. ZTRÁTA FOTOGRAFIÍ

Fotograf se zavazuje, že vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zabránil ztrátě pořízených fotografií. Fotograf fotí fotoaparát se dvěma sloty na paměťové karty a po focení fotografie zálohuje na několik různých médií. Klient souhlasí s tím, že fotograf nenese odpovědnost za události, které jsou vysoce nepravděpodobné nebo je fotograf nemůže ovlivnit jako jsou selhání veškeré techniky a záloh, které používá, krádež fototechniky či zničení fototechniky (např. vlivem autonehody, zemětřesení, požáru apod.).

7. REKLAMACE FOTOGRAFIÍ

Klient má právo reklamovat výsledné fotografie pouze v případě, že jejich technická kvalita není v pořádku a fotografie neodpovídají standardu a rukopisu fotografa. Technicky kvalitními fotografiemi se rozumí ostré fotografie bez deformací, defektů a jiných vad (extrémní šum, useklé části těla atd.). V takovém případě má fotograf povinnost reklamaci vyhovět a poskytnout kompenzaci, a to buď v podobě vrácení peněz, nebo přefocením zdarma. Klient má právo uplatnit nárok na reklamaci do 14 dnů od obdržení fotografií. Po této lhůtě již není možné fotografie reklamovat. Pokud se klientovi fotografie nelíbí, ať už z důvodů, že se na fotografiích nelíbí sám sobě či se mu nelíbí fotografie jako taková, není to důvod k reklamaci a fotograf nemá žádnou povinnost vracet klientovi peníze nebo poskytovat přefocení. Fotografie je druh umění a její vnímání je proto velmi subjektivní, nelze přesně určit, co je hezké a co ne, proto nelze z těchto důvodů reklamaci vyhovět.

8. VYMEZENÍ UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Autorem fotografií je výhradně fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem autorských práv k fotografiím podle zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dál jen autorský zákon). Fotograf má právo využít fotografie pro vlastní prezentaci bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, a to ve formě elektronické i v podobě papírových médií (vytisknuté fotografie). Udání jména klienta v souvislosti s publikací fotografií závisí na rozhodnutí fotografa. Klient má právo využít obdržené fotografie pro vlastní prezentaci bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, a to ve formě elektronické i v podobě papírových médií (vytisknuté fotografie). Klient zaplacením objednaných služeb získává vlastnické právo fotografií, ne však autorské (to ani získat nelze). Klient se dále zavazuje, že fotografie neupraví sám či je nenechá upravit třetí osobou.

error: Content is protected !!